Project: Paviljoen Nijstad Hoogeveen
Opdrachtgever Project: Lido Hoogeveen BV
Architect: B&O Architectuur en Interieur B.V. te Meppel
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Huta te Zuidwolde (DR)
Hoofdconstructeur: IngenieursGroep Emmen BV, ing. R. (Rob) Jagerman en ing R. J. (Ties Jan) Dam
Tekenaar: M.H. Schuur (Michel)
Taakomschrijving: Hoofdconstructeur