WELKOM OP ONZE WEBSITE

Het doel van deze website is om u te informeren over onze diensten en om u kennis te laten maken met de medewerkers van IngenieursGroep Emmen b.v.

Aan datgene wat wij voor u als opdrachtgever doen liggen onze missie en een visie ten grondslag. Zij vormen gezamenlijk de basis van waaruit we ons werk doen voor al onze opdrachtgevers.

MISSIE

Wij adviseren onze opdrachtgevers onafhankelijk en objectief bij vraagstukken op het gebied van bouwkundige constructies. Dit doen wij vanuit onze brede vakkennis en met oog voor efficiëntie, kosten en de belangen van alle betrokken partijen.

VISIE

Elk project dat door ons voor onze opdrachtgever wordt uitgevoerd draagt in de breedste zin van het woord positief bij aan de dienstverlening van onze opdrachtgever in de richting van zijn klant.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers en directie IngenieursGroep Emmen b.v.

Onze vaste partners zijn onder andere