Verantwoordelijkheidscategorieën t.a.v. tekeningen en berekeningen prefab

IngenieursGroep Emmen b.v. kan de certificaathouder (leverancier/producent) in alle categorieën van dienst zijn als het gaat om het vervaardigen van tekeningen en berekeningen van prefab constructief beton.

Algemeen

Over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen van de tekeningen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de gecertificeerde vooraf vervaardigde elementen van constructief beton, dient de certificaathouder bij aanvang van ieder project afspraken te maken met de klant (afnemer van de elementen van constructief beton).

Uitgangspunt bij de verdeling van de taken is dat iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt. De klant dient er voor te zorgen dat de certificaathouder de gegevens krijgt om de tekeningen en berekeningen te maken waartoe hij volgens de categorie-indeling verplicht is.

De klant heeft hierbij een coördinerende taak. Hij moet:

  • de input voor de certificaathouder leveren;
  • verifiëren of de certificaathouder zijn taken uitvoert;
  • de taken uitvoeren waarvoor hij zelf verantwoordelijk is;
  • verifiëren of de input voor de certificaathouder van derden op tijd wordt aangeleverd.

Categorieën

Om de afspraken tussen de certificaathouder en de klant te vergemakkelijken zijn de taken en verantwoordelijkheden opgedeeld in de navolgende 6 categorieën. Naar mate een categorie een hoger nummer heeft nemen de taken en verantwoordelijkheden van de leverancier / producent (certificaathouder) toe.

1. Certificaathouder fabriceert volgens opgave van de klant óf levert voorraad- of catalogusproducten

2. Certificaathouder maakt vorm- en wapeningstekeningen op basis van de toegeleverde opgave van de wapening,

3. Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van één of meer individuele elementen.

4. Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een deelconstructie. In verband met het afwijkende karakter van de diverse deelconstructies is deze categorie als volgt onderverdeeld:

4a Vloeren, waarbij de certificaathouder uitsluitend berekeningen maakt t.a.v. de loodrecht op de vloer(en) werkende krachten;

4b Overige deelconstructies, waar de certificaathouder berekeningen maakt voor alle op deze deelconstructies werkende krachten;

5. Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een samenstel van (twee of meer) deelconstructies.

6. Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van een volledig prefab casco.

HIER kunt u verantwoordelijkheidscategorie-indeling van prefab engineering downloaden.