Project: Twee appartementencomplexen “Wachters in de Weide” te Hasselt
Opdrachtgever Project: WVG Ontwikkeling BV Meppel
Architect: Linde Architectuur Hasselt
Hoofdaannemer: Knol Bouw Hasselt
Hoofconstructeur: IngenieursGroep Emmen BV, ing. W.A.C. Johannes (Wim)
Tekenaar: J.H. Hüsers (Herman)
Taakomschrijving: Hoofdconstructeur